Zásady zpracování osobních údajů

(aktualizováno 4.4.2021)

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé.

Kdo je správcem vašich údajů a poskytovatelem služeb?

Správce a poskytovatel služeb je Refreš online s.r.o., sídlem U Plynovodu 220, 290 01 Poděbrady – Velké Zboží, C 341108 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce„) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetových stránek https://www.refres.info, vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů.

Jaké údaje jako správce zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci objednání služeb, uskutečnění plnění smlouvy o dílo, registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.

Vyplnění formuláře/objednání služeb

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Fakturační a doručovací adresa
 • IČ, DIČ
 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení lepšího obsahu a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a případně vás informovat o novinkách.

Vyplnění formuláře pro kontaktování – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Položení dotazu v poradně – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně. Vyhrazujeme si právo vybrané dotazy a odpovědi zveřejnit na webu https://www.refres.info/ bez uvedení osobních údajů a v anonymizované podobě.

Správce shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány výše, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek https://www.refres.info/ nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti webových stránek, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Správce neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd.. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje může Správce zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak chráníme vaše údaje?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterému jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále webové stránky https://www.refres.info/ disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře, nákupu apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti ACTIVE 24, s.r.o..

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po Správci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává.
 • Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po Správci vymazání těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Správce se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná výše poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami https://www.refres.info bez souhlasu vlastníků těchto dat. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.